KSP COOL

Konstrukce

Základní prvek:      hliníková lamela šířky 150 mm
Lamela:                    ocelová pozinkovaná trubka Ø 28 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu
Bočnice:                   hliníkový plech
Tepelná izolace:     tl. 40 mm s hliníkovou fólií, na vyžádání zabalenou do plastové folie
Sestavení panelů:  n x 150 ... šířky 300 až 1500 mm
Varianta:

integrované osvětlení - KSP LED PREMIUM COOL, KSP LED BASIC COOL
akusticky citlivé prostředí - KSP AKUSTIK COOL
mříž proti zachycení míče - KSP SPORT COOL
volitelná barva RAL - KSP COLOR COOL

Délky panelů:         2, 3, 4, 6, m
Spojování panelů do pásů:     lisovací nátrubky DN 28, typ fitinek M i V
Zapojení trubek v panelech:  paralelní, poloviční paralelní, sériové - řeší se navařeným nebo lisovaným rozdělovačem

Detail sálavého panelu KSP COOL

Detail KSP
Legenda:

1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - tepelná izolace
4 - řetězová rychlospojka
5 - závěsný systém např. lankový nebo uzlový řetízek s napínacím šroubem

ROZMĚRY PANELŮ

Sálavý panel KSP COOL - 2 m

Rozměry KSP 2000

Sálavý panel KSP COOL - 4 m

Sálavý panel KSP COOL - 3 m

Sálavý panel KSP COOL - 6 m

HMOTNOSTI A POČTY ZÁVĚSŮ

MODULY
N
Šířka [mm]
n x 150
Hmotnost [kg] Počet závěsů
Panel L = 2 m Panel L = 3 m Panel L = 4 m Panel L = 6 m Délka [m]
Provoz Montáž Provoz Montáž Provoz Montáž Provoz Montáž 2 a 3 4 6
2 300 11,2 9,2 16,5 13,5 22,4 18,4 33,0 26,9 4 6 6
3 450 16,1 13,1 23,7 19,2 32,4 64,4 47,6 38,6 4 6 6
4 600 20,9 16,9 31,0 25,0 42,3 34,3 62,4 50,4 4 6 6
5 750 25,8 20,8 38,3 30,8 52,1 42,1 77,0 62,0 4 6 6
6 900 30,7 24,7 45,6 36,6 61,7 49,7 91,8 73,8 4 6 6
7 1050 35,5 28,5 52,8 42,3 71,9 57,9 106,6 85,6 4 6 8
8 1200 40,4 32,4 60,0 48,0 81,8 65,8 121,3 97,3 4 6 8
9 1350 45,3 36,3 67,3 53,8 91,7 73,7 136,1 109,1 4 6 8
10 1500 50,2 40,2 74,6 59,6 101,6 81,6 150,9 120,9 4 6 8
KSP COOL 2

Teplonosná látka

Teplonosná látka:
v režimu chlazení od 16 °C (podle relativní vlhkosti)
v režimu vytápění do 140 °C (PN 16)
možné kombinace režimů vytápění + chlazení, i doplnění teplonosné látky o nemrznoucí směs
Možnosti regulace:
trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo

 

Chladicí výkony panelů DIN 4715-1

Dt [K] Šířka panelu B [mm]
300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
  [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m] [W/m]
5 10 17 23 31 38 47 56 65 75
6 13 20 29 37 47 57 68 79 91
7 15 24 34 44 55 67 80 94 108
8 17 28 39 51 64 78 93 108 125
9 20 32 44 58 73 89 105 123 142
10 22 35 50 65 82 99 118 138 159
11 25 39 55 72 91 110 131 153 176
12 27 43 61 79 100 121 144 168 194
13 29 47 66 87 109 132 157 183 211
14 32 51 72 94 118 143 170 199 229
15 34 55 77 101 127 154 184 214 247


Δt = ti -  (tm1 + tm2) / 2      
kde:     tm1 [°C]   teplota teplonosné látky - přívod  |   tm2 [°C]   teplota teplonosné látky - zpátečka  |   ti [°C]        vnitřní návrhová teplota

Rozmísťování panelů

Rozmísťování KSP

odebrat pozadí !!!

Regulace výkonu panelů

Regulace výkonu KSP
odebrat poslední schéma vpravo, odebrat pozadí

01 - přívod ze zdroje tepla / chladu, 02 - zpátečka do zdroje tepla / chladu, 03 - zpátečka z panelů, 04 - přívod do panelů