Kotrbaty > Asfaltovací stroje

Asfaltovací stroje Kotrbatý

Asfaltovací stroje vyrábíme pod označením Silkot®, ve kterém se skrývá složenina názvu SILnice KOTrbatý a SILtek KOTrbatý obsahující partnerskou obchodní firmu.

Naše stroje využívají k opravám výtluků silnic infračerveného sálání. Díky nahřátí místa výtluku i jeho okolí až na 180°C dochází k ideálnímu prolnutí původního materiálu s nově doplněnou hmotou. Při opravách se navíc může použít starý vytlučený asfalt, který obsluha strojů smete, nahřeje a případně smíchá s asfaltem novým.  Díky nahřívání asfaltu se opravy mohou provádět i v zimě při záporných teplotách.

Opravy silnic stroji SILKOT® jsou

 • bezespárové
 • bezodpadové
 • velmi kvalitní
 • ekologické
 • rychlé
 • a levné

Kontakt

Bc. Antun Snovak
+420 602 288 623
asnovak@kotrbaty.cz

 

 

 

 

 

Jak to funguje?

Zabezpečení místa opravy dopravním značením

Přidání směsi recyklátu

Úklid a smetení starého vytlučeného asfaltu

Zarovnání

Nahřátí opravovaného místa na 180°C

Zhutnění nahřáté směsi

Infračervené nahřívače a recyklátory asfaltu ICP 30-200

ICP 30-200

 • S tímto lehkým a rychlým sekvenčním nahřívačem nahřejete asfalt na opravu během 5-9 minut (v závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti / větrnosti), až 3,7 m2 v jednom nahřívání.
 • Mimořádně snadná manipulace v místě výkonu ( stačí 1–2 zaměstnanci).
 • 4x samoregulační topné zóny, výběr dle velikosti opravy.
 • Přepravu IC je možné provádět na jakékoliv ploše 160x300 cm, nosností 280 kg (plocha nákladního vozidla nebo malého osobního přívěsu).

Specifikace

 • Rozměry topné plochy 252x150 cm
 • Hmotnost: 280 kg (bez plynových lahví)
 • Kapacita příjmu až max. 4 lahve na plyn à 12 kg
 • Integrovaný řídící systém pro plynový a elektrický systém
 • Hasící přístroj
 • Ovládací panel s indikátorem tlaku plynu a baterie
 • Individuální regulace čtyř zón
 • Integrovaný konektor nabíječky baterií
 • Barva: oranžová / zinek / hliník nebo kompletní chromovaná konstrukce
 • Pokyny pro práci se školením v ceně
 • Rychlý servis (24hodinový servis) a náhradní díly

Asfaltové regenerátory a zásobníky horkého asfaltu LTB 3,5

LTB 3,5

Mobilní zásobník LTB 3,5  na horkou asfaltovou směs s kapacitou téměř čtyři tuny je navržený tak, aby byl

 • přepravován trvale nebo jako náklad na skříni nákladního vozidla
 • přepravován jako náklad na tandemovém přívěsu

Výhodou tohoto zařízení  je

 • rychlé a celoroční zajištění výroby horké asfaltové směsi ( cca 2 až 3 hodiny ze studených asfaltových ker) a udržování kvality horkého asfaltu až po tři po sobě jdoucí dny (teplota řízená termostatem)
 • malá spotřeba plynu
 • mobilita a snadnost obsluhy a manipulace

Poruchy asfaltu můžete opravovat po celý rok. Můžete použít nový nebo frézovaný asfalt nebo uložený asfalt ve studené formě (kry). Díky tomu je horká směs zajištěná po celý rok. LBT 3.5 roztaví tvrdé studené asfaltové kry nebo frézovaný asfalt za dvě až tři hodiny a připraví ho k použití jako horkou balenou směs. Je vybaven šesti gravitačními vypouštěcími otvory a automaticky regulovanými propanovými hořáky. Asfalt je také možno naložit na obalovně otvorem v horní části zásobníku krytým izolovaným víkem.

Specifikace

 • Rozměry: D 240 cm x Š 240 cm x 160 cm
 • Kapacita: 3,7 tun asfaltu
 • Výkon hořáků: 98 kW (334 000 BTU/h)
 • Termostat: 38°C - 200°C
 • Nádrž na plyn: kapacita 3x 100 l
 • Externí vytápění prostoru plynových nádrží, nezávislé topení
 • Nabíječka: C7 Bosch
 • Převodník 220/24 V
 • Napájení: 2x baterie
 • Bezpečnostní magnetický zámek
 • Signalizace: LED maják
 • Zapalovač: El. zapalovač s bezpečnostní ochranou
 • Plnící otvor: 2x izolované víko, ruční otevírání víka
 • Výstupní otvor: 6x gravitační otvor se směrovačem
 • Izolace: Silná vrstva vysoce pevné izolace ze skleněných vláken a reflexní kovová vrstva pro lepší a hospodárnější vytápění
 • Konstrukce: Plně svařená ocelová konstrukce pláště a prostoru pro ohřev asfaltové směsi
 • Hmotnost: 2 570 kg

SILKOT - mobilní zařízení na opravu asfaltu

Silkot 70-80

Základní a nejdůležitější součástí stroje je izolovaný ohřívací zásobník pro cca 1,1m3 recyklátu a zadní sklopné nahřívací čelo. Dalšími konstrukčními skupinami jsou dvounápravový podvozek se sklopným nájezdem pro válec, naviják s nosnou konstrukcí pro sklápění zadního čela, plynová soustava se třemi nádržemi na LPG, elektrická soustava s baterií, nabíjecím zdrojem a ovládacími skříněmi s prvky zajišťujícími chod stroje.

 • Velkou výhodou této technologie je využití odpadu z frézování asfaltových vozovek - recyklátů. V izolovaném ohřívacím zásobníku se recyklát nahřívá na teplotu 150 - 160°C, aniž by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil. Takto nahřátý recyklát se v naší technologii znovu využívá a je přibližně ve stejné kvalitě jako živice opravované vozovky.
 • Technologie se úspěšně může provádět také v zimním období za mrazivého počasí do -10°C (pod tuto teplotu se náklady na opravu enormně zvyšují).
 • Obsluha stroje a provádění opravy je jednoduché.
 • Stroj obsluhují pouze dva zaškolení pracovníci.
 • Opravené místo dále nepraská.
 • Cena opravy ve srovnání s používanými technologiemi je 2 až 2,5x levnější.
 • Použitím recyklátu likvidujeme problematický odpad.
 • Tankování LPG je možno u kterékoli takto vybavené čerpací stanice.
  Technologie, kterou používá stroj SILKOT 70 - 80, zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené vozovce nové užitné parametry. Tím prodlužuje životnost opravené vozovky minimálně o 3 až 5 let.

Tento stroj je vyráběn jako přívěs za  traktor nebo automobil v modifikacích, které je možno kombinovat

 • Za traktor - označení SILKOT 70-80
 • Za automobil - označení SILKOT 70-80 VA
 • Pro obě varianty s možnou výměnou 33kg propan butanových lahví a s malým kladkostrojem na zvedání PB lahví – označení SILKOT 70-80 TH

Silkot 10

Vychází ze stejné technologie jako Silkot 70-80. Kompletní soustava je usazena na podvozek nákladního auta jako nástavba. Auto si dodává zákazník svoje nebo mu zajistíme nové popřípadě starší.  Tento stroj je vyráběn  v modifikacích, které je možno kombinovat

 • S možnou výměnou 33kg propanbutanových lahví a s malým kladkostrojem na zvedání PB lahví – označení SILKOT 10 TH
 • S  děleným zadním sklopným infračelem, které umožňuje vyosení čela na každou stranu o cca 1m – označení SILKOT 10 DC
 • Se zvětšeným hotboxem ( 2 m3) – označení Silkot 10 – 2
 • Objem LPG nádrží: 6 x 100l (600l)
 • Spotřeba LPG: 400l/20h
 • Elektrická soustava: 12V/24V/230V
 • Primární zdroj: 12V
 • Naviják, světelná rampa, maják: 12V DC
 • Dmychadla: 24V DC
 • Cívky plynových ventilů, automatiky hořáků, regulátor teploty: 230V
 • Objem ohřívacího zásobníku recyklátu: 1,1m3 = 1,800kg
 • Požadovaná teplota recyklátu: 150-160°C
 • Doba náhřevu vozovky nahřívacím čelem: 10 – 12min
 • Spotřeba recyklátu: cca 1m3/den
 • Celková váha stroje (tj. váha s plně naloženým zásobníkem recyklátu, vibračním válcem a s plnými nádržemi LPG) a včetně podvozku (celková váha se odvíjí od typu a hmotnosti podvozku): 11200kg

Dokumentace

Objednejte u nás

Kontaktujte nás a získejte nezávaznou cenovou nabídku na naše asfaltovací stroje

Bc. Antun Snovak

asnovak@kotrbaty.cz