Hodnocení otopných soustav vytápění velkoprostorových objektů podle ČSN EN 15316-2

Přečtěte si článek Ing. Ondřeje Hojera, Ph.D. na TZB-info. V článku je ukázána část hodnocení energetické náročnosti velkoprostorového objektu podle ČSN EN 15316-2:2018 a zejména, jak se výhodnost různých způsobů vytápění mění s výškou objektu. Součástí je i detailnější specifikace některých z popisu v normě nejednoznačných vstupů.

Posted in Všeobecné.