Inovační vouchery Kraje Vysočina

V loňském roce jsme úspěšně zažádali Kraj Vysočina o dotaci v rámci programu Inovační Vouchery 2022. Díky přidělené dotaci vám brzy budeme moci představit nový výrobek KIT 3E.

Posted in Všeobecné.