Sálavý panel KSP FARM

KSP-Farm

Konstrukce

Základní prvek:      hliníková lamela šířky 150 mm
Lamela:                    nerezová trubka Ø 28 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu
Bočnice:                   bez bočnic
Tepelná izolace:     bez tepelné izolace, aby bylo možné čistit
Sestavení panelů:  n x 150 ... šířky 300 až 1500 mm
Délky panelů:         3 m
Spojování panelů do pásů:     lisovací nátrubky DN 28, typ fitinek M i V
Zapojení trubek v panelech:  paralelní, poloviční paralelní, sériové - řeší se navařeným nebo lisovaným rozdělovačem

Detail sálavého panelu KSP FARM

Řez panelu KSP FARM
Legenda:

1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - řetězová rychlospojka (součástí dodávky panelu)
4 - závěsný systém např. lankový nebo uzlový řetízek s napínacím šroubem

Rozměry panelů

n = 2 až 10

Hmotnosti a počty závěsů

KSP - Hmotnosti
upravit tabulku pro jenom třímetrové a odečíst cca izolaci a boční křidélka !!!

KSP FARM 2

Teplonosná látka

Teplonosná látka:    teplá voda do 110 °C
horká voda do 140 °C (max. PN16)
pára do 150 °C (max. PN6)
Možnosti regulace:  trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
ejektor + regulátor s optimalizačním programem

Tepelné výkony panelů EN 14037-1

Tepelné výkony KSP

Δt = (tm1 + tm2) / 2  -  ti

kde:
tm1 [°C]   teplota teplonosné látky - přívod
tm2 [°C]   teplota teplonosné látky - zpátečka
ti [°C]        vnitřní návrhová teplota

Rozmísťování panelů

Rozmísťování KSP
odebrat pozadí

Regulace výkonu panelů

Regulace výkonu KSP
odebrat pozadí

01 - přívod ze zdroje tepla, 02 - zpátečka do zdroje tepla, 03 - zpátečka z panelů, 04 - přívod do panelů