Sálavý panel KSP SPORT

KSP SPORT

Konstrukce

Základní prvek:      hliníková lamela šířky 150 mm
Lamela:                    ocelová trubka Ø 28 mm, zapuštěná v hliníkovém plechu
Bočnice:                   hliníkový plech
Tepelná izolace:     tl. 40 mm s hliníkovou fólií
Sestavení panelů:  n x 150 ... šířky 300 až 1500 mm
Vrchní mříž:           oka 40 x 40, z výroby namontovaná na panel, na stavbě se pouze vzepře
Délky panelů:         2, 3, 4, 6, m
Spojování panelů do pásů:     lisovací nátrubky DN 28, typ fitinek M i V
Zapojení trubek v panelech:  paralelní, poloviční paralelní, sériové - řeší se navařeným nebo lisovaným rozdělovačem

Detail sálavého panelu KSP

Řez panelu KSP SPORT
Legenda:

1 - otopná hliníková plocha
2 - otopná trubka
3 - tepelná izolace
4 - řetězová rychlospojka (součást panelu z výroby)
5 - např. uzlový řetízek s napínacím šroubem
6 - mříž pro zamezení zachycování míčů na panelu

Rozměry panelů

Sálavý panel KSP - 2 m

Rozměry KSP 2000

 

Sálavý panel KSP - 4 m

 

Sálavý panel KSP - 3 m

Rozmery KSP 3000

 

Sálavý panel KSP - 6 m

Rozměry KSP 6000

Hmotnosti a počty závěsů

KSP - Hmotnosti

přidat hmotnost mříží!

Depo, Kačerov KSP

vyměnit obrázek za obrázek s tělocvičnou !

Teplonosná látka

Teplonosná látka:
teplá voda do 110 °C
horká voda do 140 °C (max. PN 16)
pára do 150 °C (max. PN 6)

Možnosti regulace:
trojcestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
dvoucestný regulační ventil + oběhové čerpadlo
ejektor + regulátor s optimalizačním programem

Tepelné výkony panelů (EN 14037-1)

Výkony KSP


Δt = (tm1 + tm2) / 2  -  ti

kde:
tm1 [°C]   teplota teplonosné látky - přívod
tm2 [°C]   teplota teplonosné látky - zpátečka
ti [°C]        vnitřní návrhová teplota

Rozmísťování panelů

Rozmísťování panelů - příčné

Maximální vzdálenost panelů v příčném směru

Rozmísťování panelů - podélné

Maximální vzdálenost panelů v podélném směru

Regulace výkonu

Schéma zapojení trojcestný ventil oběhové čerpadlo

Schéma zapojení trojcestného ventilu a oběhového čerpadla

Schéma zapojení dvoucestný ventil oběhové čerpadlo

Schéma zapojení dvoucestného ventilu a oběhového čerpadla

Schéma zapojení ejektor

Schéma zapojení regulovatelného ejektoru

01 - přívod ze zdroje tepla, 02 - zpátečka do zdroje tepla, 03 - zpátečka z panelů, 04 - přívod do panelů