Veletrhy Ptáček

Na konci března jsme se s našimi sálavými panely a panely KSP to go objevili na Výroční konferenci Ptáček. Koncem dubna budeme na Veletrhu Ptáček pořádaném pro montážníky z ČR a Slovenska. Už se těšíme!

Posted in Všeobecné.