Kotrbaty > Produkty > Světlé infrazářiče

Plynové infrazářiče světlé

Plynové infrazářiče KOTRBATÝ MK splňují požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 2015 /1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel. Identifikační údaje o výrobku jsou obsaženy v technických podmínkách a vlastnosti výrobku jsou ověřeny EU certifikátem, vydaným SZÚ, s.p. Brno, Česká republika.

Základní vlastnosti:

  • Reflexní zákryt: optimalizovaný pro vodorovné zavěšení pod strop
  • Povrchová teplota: 800 až 900 °C
  • Výkony: 7 až 43 kW

Používají se všude tam, kde je potřeba extrémně vysoká intenzita sálání a zavěšení pod stropem.

Základní vlastnosti:

  • Reflexní zákryt: optimalizovaný pro šikmé zavěšení na zeď
  • Povrchová teplota: 800 až 900 °C
  • Výkony: 7 až 43 kW

Používají se všude tam, kde je potřeba extrémně vysoká intenzita sálání a zavěšení na zeď.