Kotrbaty > Produkty > Tmavé infrazářiče

Plynové infrazářiče tmavé

Plynové infrazářiče KOTRBATÝ KM splňují požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 2015 /1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel. Identifikační údaje o výrobku jsou obsaženy v technických podmínkách a vlastnosti výrobku jsou ověřeny EU certifikátem, vydaným SZÚ, s.p. Brno, Česká republika.

Základní vlastnosti:

  • Topeniště: trubka ve tvaru písmene U
  • Hořák a spalinový ventilátor: ve společné skříni
  • Délka: 3,5 až 12,5 metrů
  • Výkony: 5 až 40 kW

Hodí se zejména pro haly s vyšším požadavkem na dodávku tepla a vyššími nároky na rovnoměrnost dodávky tepla po celé vytápěné ploše.

Základní vlastnosti:

  • Topeniště: trubka ve tvaru písmene I
  • Hořák a spalinový ventilátor: každý samostatně
  • Délka: 6 až 21 metrů
  • Výkony: 5 až 40 kW

Tento typ infrazářičů se hodí zejména do skladových prostorů a prostorů s požadavkem na nižší intenzitu a větší pokrytí.